Diakoni - Hva skjer utover våren?

Denne våren starter Diakoni oppp med kirkekaffe ca 1 gang i måneden. De vil også holde formiddagstreff og førpåskekveld, så hold av datoene. 

De vil også fortsette sitt samarbeid med Ankerplassen, hvor det blant annet er gå-gruppe for Ankerdamer i oddetallsuker. Her går de tur fra 18.00-19.00 og spiser kveldsmat sammen kl 19.00. 

Kirkekaffe kl 13-14

Søndag 28.januar

Søndag 3.mars

Søndag 7.april

Søndag 12.mai

Søndag 16.juni

Formiddagstreff kl 11-13

Onsdag 7.februar

Onsdag 17.april

 Onsdag 5.juni

Førpåskekveld kl 18

Torsdag 21. mars

Powered by Cornerstone